Na mimoriadnom valnom zhromaždení ŠK Cífer dňa 18.7.2014  boli schválené nové stanovy klubu:

Stanovy ŠK Cífer 1929

Kontakt

ŠK Cífer 1929 Štadiónová 26
919 43 Cífer
+421 911 705 058 skcifer@cifer.sk